Wat is prepping?

Preppen in het kort

"Preppen is een afkorting van 'Preparedness' en is een term die wordt gebruikt om degenen te beschrijven die zich actief voorbereiden op een catastrofale gebeurtenis."

In de kern is preppen gewoon voorbereiden op de toekomst. En aangezien er geen zekerheid is over wat die toekomst zal brengen, hopen preppers vaak op het beste, maar bereiden ze zich voor op het ergste. En terecht, veel preppers hebben het gevoel dat we aan de vooravond staan ​​van een belangrijke verandering in het leven zoals we dat kennen. Dus bereiden ze zich voor.

Een prepper is iemand die zich zelfstandig en actief voorbereid op een eventuele sociale, financiële, politieke en/of ecologische crisis. Een prepper wil, als er zich zo'n situatie voordoet, graag zelfstandig kunnen overleven, zonder afhankelijk te zijn van andere mensen en instanties. Die kunnen namelijk wellicht hun functies niet meer uitvoeren tijdens zo'n crisis. Om zo'n crisis te kunnen doorstaan bereid een prepper zich daar dus op voor. Hij legt voorraden aan om het langere tijd zelfstandig uit te kunnen houden. Denk aan brandstoffen, gereedschappen, kleding en lang houdbare consumptieartikelen zoals eten en drinken.

BIO-prepping

Nacideo heeft speciaal voor iedereen die geïnteresseerd is in lang houdbare voeding deze productcategorie aangemaakt, waarin je allerlei producten vind die én lang houdbaar zijn, én biologisch.

Juist biologisch, omdat regulier geteelde gewassen de gezondheid van mens en dier langzaam afbreken. Dat is namelijk het gevolg van het gebruik van kunstmest. Door het gebruik van kunstmest groeien gewassen sneller, ten koste van hun weerstand.

Als gevolg van de verminderde weerstand ontstaat een onvolwaardig gewas, dat geruimd moet worden volgens de wetten van de natuur. Bestrijdingsmiddelen worden dan een noodzaak.

Daarnaast is het gebruik van kunstmest verantwoordelijk voor verarming van de grond, de basis van gezondheid, en in het verlengde daarvan, een inferieur product. Dat er desondanks plastisch goed uit kan zien.