Heb ik last van bijwerkingen?

Het volgende cumulatief overzicht van de bijwerkingen die zijn gemeld na toediening van een COVID-19-vaccin in België zal worden gepubliceerd op 24 november 2022. 
De nieuwe informatie is afkomstig van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) of andere officiële bronnen. 

Weergave per systeemorgaanklasse (System Organ Class, SOC – MedDRA terminologie)

Weergave per gemelde bijwerking (in het Engels)
Overzicht van alle in België gemelde bijwerkingen die tot 23 augustus 2022 in de EudraVigilance-databank zijn gecodeerd. In dit document wordt aangegeven of de bijwerking als ernstig of als niet-ernstig werd gemeld, volgens de hierboven beschreven criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Bron: https://www.fagg.be/nl/news/coronavirus_overzicht_bijwerkingen_covid_19_vaccins_van_25_augustus_2022

Pfizer (uittreksel)

Zoals elk vaccin kan ook Comirnaty Omicron XBB.1.5 bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen: komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
• pijn en zwelling op de plaats van injectie
• vermoeidheid
• hoofdpijn
• spierpijn
• koude rillingen
• gewrichtspijn
• diarree
• koorts
Vaak voorkomende bijwerkingen: komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers
• misselijkheid
• overgeven
553
• roodheid op de plaats van injectie (‘zeer vaak’ voor 5 tot en met 11 jaar)
• vergrote lymfeklieren (vaker waargenomen na een boosterdosis)
Soms voorkomende bijwerkingen: komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers
• zich onwel voelen
• pijn in de arm
• slapeloosheid
• jeuk op de plaats van injectie
• allergische reacties zoals huiduitslag of jeuk
• gevoel van zwakte, gebrek aan energie, slaperigheid
• minder trek in eten
• duizeligheid
• heel erg veel zweten
• nachtzweten
Zelden voorkomende bijwerkingen: komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers
• tijdelijk afhangend gezicht aan één zijde
• allergische reacties zoals uitslag op de huid met roze bulten en erge jeuk (netelroos) of zwelling
van het gezicht
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen: komen voor bij maximaal 1 op de 10.000 gebruikers
• ontsteking van de hartspier (myocarditis) of ontsteking van het hartzakje (pericarditis) die kan
leiden tot kortademigheid, hartkloppingen of pijn op de borst
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
• ernstige allergische reactie
• uitgebreide zwelling van de arm waar het vaccin is toegediend
• zwelling van het gezicht (zwelling van het gezicht kan optreden bij patiënten die eerder
huidvullers (‘fillers’) toegediend hebben gekregen)
• een huidreactie die rode vlekken of plekken op de huid veroorzaakt die eruit kunnen zien als een
schietschijf met een donkerrood centrum omgeven door blekere rode ringen (erythema
multiforme)
• een ongewoon gevoel in de huid, zoals een tintelend of kriebelend gevoel (paresthesie)
• minder gevoel in of gevoeligheid van met name de huid bij aanraken (hypo-esthesie)
• hevige menstruele bloedingen (de meeste gevallen bleken niet ernstig en tijdelijk van aard te
zijn)

 

"Er is een verhoogd risico op myocarditis (ontsteking van de hartspier) en pericarditis (ontsteking van
het hartzakje) na vaccinatie met Comirnaty (zie rubriek 4). Deze aandoeningen kunnen binnen enkele
dagen na vaccinatie optreden en deden zich voornamelijk voor binnen 14 dagen. Ze werden vaker
waargenomen na de tweede vaccinatie, en vaker bij jongens en jonge mannen. Het risico op
myocarditis en pericarditis lijkt lager te zijn bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar dan bij kinderen van
12 tot en met 17 jaar. De meeste gevallen van myocarditis en pericarditis herstellen. In sommige
gevallen was ondersteuning op de intensive care nodig en er zijn dodelijke gevallen voorgekomen. Na
vaccinatie moet u alert zijn op tekenen van myocarditis en pericarditis, zoals kortademigheid,
hartkloppingen en pijn op de borst, en onmiddellijk medische hulp inroepen indien deze optreden."

 

Bron: Product informatie Comirnaty (Pfizer) - NL

Controle op batch-nummer

Wil je graag weten of er bijwerkingen gemeld zijn van de bij jou toegediende batch? Klik dan hier.