NAD+, Nicotinamide Adenine Dinucleotide Capsules 500mg 60 stuks

€ 29,95

Nicotinamide-adenine-dinucleotide is een co-enzym dat in de cellen van alle organismen functioneert als biochemische elektronendrager. Het is een groot organisch molecuul dat met behulp van een enzym een bepaalde chemische reactie kan laten verlopen. NAD kan in twee vormen bestaan: als oxidator en als reductor. In de eerste toestand, die wordt aangeduid als NAD+, kan NAD elektronen opnemen.

NAD is van belang bij diverse stofwisselingsprocessen. Op moleculair niveau is de stofwisseling van een organisme te beschouwen als een aaneenschakeling van redoxreacties: voortdurende omzettingen van chemische energie. NAD vervult in deze reacties een hoofdrol als elektronendrager, in bijzonder bij de energieproductie van de cel. NAD+ neemt daarbij elektronen op uit voedingsstoffen zoals suikers en vetzuren. Het NADH dat zo ontstaat geeft vervolgens de elektronen af in diverse cellulaire processen die het organisme in leven houden.

Milieutoxines, zoals kwik en pesticiden

In het geval van kwik richt de blootstelling aan kwik zich op de mitochondriën van alle lichaamscellen. Hier verandert het de membraan van de mitochondriën, wat de functie van de cellen verandert en leidt tot meer oxidatieve stress en celdood.

Blootstelling aan kwik verlaagt ook het niveau van glutathion, dopamine en NAD in de cel. Deze cellulaire veranderingen richten zich specifiek op het deel van de middenhersenen dat beweging controleert. De kwikgevoelige patiënt vertoont dan symptomen van de ziekte van Parkinson wanneer hij of zij de leeftijd van ongeveer 60 jaar bereikt.

Suppletie met NAD+ voorkomt de door kwik veroorzaakte veranderingen in de mitochondriën en beschermt het lichaam tegen schade door Glutathion als gevolg van kwik.