Darmflora is persoonlijk en reageert verschillend op dezelfde voeding.

Gepubliceerd op 14 oktober 2019 om 10:44

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: Ieder mens is uniek!
Een mens zou namelijk net zo goed geïdentificeerd kunnen worden aan zijn darmflora, net zoals aan zijn vingerafdruk.

Voeding bepaalt voor een belangrijk deel de mate van variatie van de darmflora. Echter meer gedetailleerde kennis over de impact van voeding op de samenstelling van de darmflora was tot op heden nog niet nader onderzocht. 

De onderzoekers noemen deze studie een "ultra-dense longitudinale studie". Ze analyseerden dagelijks de ontlastingmonsters van 34 gezonde deelnemers met behulp van "shotgun sequencing". Dit is een methode waarbij gezocht wordt naar overlap in fragmenten van het DNA. De gevonden resultaten werden gekoppeld aan de voedingsinname gedurende 24 uur voor een periode van 17 dagen. 

 

Uit de resultaten blijkt dat er een voedingshistorie van minstens twee dagen nodig is om verandering in de samenstelling van de darmflora vast te stellen. Deze verandering bleek sterker geassocieerd met concrete voedselkeuzes dan met de voedingsstoffensamenstelling. Een bijzondere ontdekking was dat de respons van de darmflora op voeding sterk persoonsgebonden lijkt.
Uit de gegevens van twee deelnemers die uitsluitend maaltijdvervangers (vloeibaar) gebruikten werd duidelijk dat een eenzijdige voeding niet betekent dat de darmflora stabiel is. In tegendeel, in het algemeen geldt dat juist een meer diverse voeding geassocieerd is met stabiliteit van de darmflora.

 

Een goed functionerende darmflora is de rechterhand van ons immuunsysteem. De gunstige bacteriën in de darmen zorgen voor een adequate productie van de verschillende immuuncellen. Biologisch groente en fruit zijn gebleken van onschatbare meerwaarde voor een stabiele, sterk gevarieerde darmflora.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.